Ajanvaraus

Fysioterapeuttinen tutkiminen ja neuvonta

Fysioterapeuttinen tutkiminen ja neuvonta

kuva 29
Selvitetään asiakkaan liikkumis- ja toimintakyvyn taso, luonne ja ongelmat sekä arvioidaan fysioterapian tarve ja mahdollisuudet.

Otetaan huomioon asiakkaan oma näkemys ja toiveet. Asiakkaan asento ja liikkeet, tasapainon hallinta, fyysinen suorituskyky, toimintakyky ja näiden edellytykset sekä elämisen laatu voivat olla tutkimisen ja arvioinnin kohteena. Yleisimpiä arviointimenetelmiä ovat havainnointi, haastattelu, palpointi tai muu manuaalinen tutkiminen, lomakekyselyt sekä erilaiset testaukset ja mittaukset. Saatua tietoa käytetään johtopäätösten teossa ja fysioterapian suunnittelussa sekä terapian vaikutusten arvioinnissa, muutosten seuraamisessa ja tietojen välittämisessä. Tutkiminen eri muodoissaan voi liittyä terapiajaksoon, fysioterapeuttiseen seurantaan tai konsultaatioon.