Ajanvaraus

Fysikaaliset hoidot

Fysikaaliset hoidot

Kylmähoito

Kylmähoitoa käytetään kuntoutuksessa sekä akuuttien vammojen että pitkittyvien vammojen hoidossa. Eräs kylmähoidon tärkeimpiä käyttöaiheita on tuoreiden tuki- ja liikuntaelimistön vammojen ensihoito. Useiden tutkimusten mukaan kylmähoito vähentää tällöin kudosvauriota, rajoittaa turvotuksen muodostusta ja vähentää lihasaitiopainetta ja verentungosta vamma-alueelle.

Kylmä nostaa kipukynnystä, alentaa hermojen johtumisnopeutta ja alentaa motorista suorituskykyä. Samoin kylmähoidon on todettu kokeellisissa olosuhteissa vähentävän tulehdusreaktiota sekä alentavan turvotuksen muodostusta. Kylmävaikutukset iholle, lihaksiin ja niveliin vaihtelevat riippuen kylmänantotavasta, alkulämpötilasta sekä kylmänantoajan pituudesta. Kylmähoito voidaan antaa kylmäpakkauksilla, jääpusseilla, suihkeena ja voiteena.

Syvä-ja pintalämpöhoidot

Pinnallisella lämpökäsittelyllä pyritään kudoksessa kudosvenyvyyden lisäämiseen ja lihasjännityksen laukaisemiseen. Paikallisen lämpökäsittelyn lisäksi voidaan saavuttaa heijastevaikutuksia. Tällaisista on esimerkiksi ihorefleksi, joka aiheuttaa verisuonen laajenemisen alueella, johon hermotus tulee samasta segmentistä, johon lämpöhoitoa on annettu. Samoin koko lämpövaikutus saattaa levitä koko vartaloon ihoon ja jopa syvempiinkin kudoksiin. Medicassa käytetyt pintalämpöhoidot ovat parafango savi ja vedessä lämmitettävät lämpöpakkaukset.

Syvälämpöhoitona Medicassa käytetään ultraäänihoitoa. Ultraäänellä lämpöhoitoa voidaan viedä kudoksiin syvemmälle kuin pelkillä ihon kautta välittyvillä pintalämpölaitteilla. Ultraäänellä saadaan myös aikaan lämpövärähtelyä syvemmissä kudoksissa ja hoito voidaan antaa tarkasti rajatulle alueelle.

Kipu -ja sähköärsytyshoidot

Sähkökipuhoidot ovat kipua lievittäviä ja aineenvaihduntaa vilkastuttavia hoitoja.

Sähkökipuhoidoilla vaikutetaan ihmisen ääreishermostoon, joka eri mekanismien kautta salpaa hermosoluissa kulkevaa kipua jolloin kipu lievittyy tai parhaassa tapauksessa loppuu. Elektronit kiinnitetään yleensä ns trigger / akupisteisiin ja hoitoa voidaan käyttää myös yhdessä akupunktion kanssa jolloin virta kytketään kulkemaan aku neulojen kautta tehostamaan hoidon vaikutusta. Sähkökipuhoidot eivät sovi kaikille, eikä niistä myöskään ole apua kaikkiin särky/ kiputiloihin. Fysioterapeutti arvioi aina annettavan sähkökipuhoidon ja sen soveltuvuuden kullekin asiakkaalle.