Ajanvaraus

NDT- Neurodevelopmental therapy

NDT on maailmanlaajuisesti käytetty lähestymistapa neurologiseen kuntoutukseen, joka on suunnattu neurologisesti vammautuneille lapsiasiakkaille. Yksi NDT perusajatuksista on, että kuntoutujan poikkeavaan lihasjänteyteen voidaan vaikuttaa terapian keinoin ja näin ollen vahvistaa yksilön toimintaa päivittäisissä tilanteissa.  NDT terapiassa pyritään hyödyntämään yksilön koko käytössä oleva kapasiteetti manuaalisesti ohjaamalla ja tarjoamalla riittävä määrä oppimiskokemuksia. Fysioterapeutti ohjaa ja rohkaisee yksilöä motorisissa ongelmatilanteissa. Yksipuoliset asento- ja liikekokemukset aiheuttavat ongelmia motoriseen kehitykseen, jonka vuoksi fysioterapeutti on keskeisessä roolissa kyseisten taitojen kehittämisessä.

Terapeutti arvioi mm. yksilön liikkumis- ja toimintakykyä ja niissä esiintyviä poikkeavia malleja ja suunnittelee terapian sen mukaisesti.  Yhtenä tärkeänä terapian osa-alueena on vanhempien ja läheisten ohjaus toimimaan lapsen kanssa omassa elinympäristössää

Kysy lisää asiantuntijaltamme

Fysioterapeutti NDT, Bobath-terapeutti Sanna Paasu-Hynynen