Ajanvaraus

Kotikuntoisuuden tukeminen

Kotikuntoisuuden tukeminen

Fysioterapian tavoitteena on edistää  asiakkaan toimintakykyä fysioterapian keinoin, tavoitteena mahdollisimman itsenäinen selviytyminen päivittäisistä toiminnoista. Asiakas osallistuu aktiivisesti kuntoutusprosessin kaikkiin vaiheisiin ja on niistä tietoinen.  Kotikuntoisuuden tukemisella pystytään lyhentämään sairaalajaksoja ja kuntoutus jatkuu kotona sairaalajakson jälkeen sekä asiakas pääsee kotiin toipumaan ja kuntoutumaan hallitusti turvallisessa ympäristössä. Teemme myös yhteistyötä omaisten, kotipalvelun ja -sairaanhoidon kanssa, ja näin turvataan asiakkaan turvallinen ja hyvä arki kotioloissa. Kotikuntoisuuden tukemiseksi teemme myös apuvälinetarpeen kartoituksia, mikä helpottaa arjen askareista selviytymistä.