Ajanvaraus

Apuvälinetarpeen kartoitus

Apuvälinetarpeen kartoitus

Apuvälinetarpeen arviointi on yksilöllinen, ja se lähtee
Tuolikädetyksilöllisistä tarpeista ja mahdollisuuksista. Arvioinnissa
kiinnitetään huomiota henkilön toimintaan: miten hän
suoriutuu jokapäiväisistä askareistaja miten hän pystyy
suoriutumaan itselleen tärkeistä ja tarkoituksenmukaisista
toimista.

Apuvälinetarpeen arviointiprosessi on osa asiakkaan muuta
hoito-tai kuntoutusprosessia. Se on myös osa asiakkaan
omatoimista selviytymiskeinojen etsimistä.

Apuvälineen sovittamisessa arvioinnin tukena käytetään mittauksia, esim. istuinleveyttä. Sovittamisvaiheessa havainnointi on yksi tärkeimpiä arviointimenetelmiä. Kokeilu ja sovittaminen henkilön omassa elinympäristössä on tärkeää, koska silloin voidaan havainnoida, miten apuvälineen käyttö onnistuu. Asiakas itsekin saa palautetta apuvälineen soveltuvuudesta omaan elinympäristöönsä.