Ajanvaraus

Ikääntyneiden ja muistisairaiden fysioterapia

Ikääntyneiden ja muistisairaiden fysioterapia

Ikääntyminen tuo arkeen omat haasteensa. Muutokset toimintakyvyssä ja muistihäiriöt vaikeuttavat kotona selviytymistä. Medica tuottaa ikääntyneille ja muistisairaille:
Ryhmämuotoista kuntoutusta
-ryhmän tavoitteet asetetaan yhdessä ja kuitenkin yksilön tarpeet huomioon ottaen
-sisältäen lihaskunto- ja tasapainoharjoitteita liikkumiskyvyn parantamiseksi sekä kaatumisien ehkäisemiseksi
-edistäen sosiaalista elämää ja mielen vireyttä
Ryhmämuotoiseen kuntoutukseen on mahdollista osallistua joko toimitiloissamme tai palveluasumisen yksiköissä
Yksilöllistä kuntoutusta
-tavoitteet asetetaan yksilöllisesti asiakkaan sekä omaisten kanssa ja tarvittaessa hoitohenkilökunnan kanssa.
-toimintakyvyn monipuolisen kartoituksen
-apuvälinetarpeen arviointi
-tietoa ravitsemuksesta
Yksilöllinen kuntoutus voidaan toteuttaa toimipisteissämme tai kotikäynteinä
Liikunnan avulla pyrimme parantamaan ikäihmisen elämänlaatua kaikilla elämän osa-alueilla sekä tukemaan turvallista kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Kysy lisää asiantuntijaltamme

Fysioterapeutti, Muistikuntoutusohjaaja Ismo Kotamäki