Ajanvaraus

Lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapia

Lantionpohjan toimintahäiriöiden
fysioterapia

Toimiva lantionpohja edellyttä kunnossa olevia lihaksia, terveitä sidekudosrakenteita, terveitä hermoja ja kunnossa olevaa verenkiertoa. Terve lantionpohjan lihaksisto toimii tukipilarina sisäelimille, yhdessä luitten ja sidekudosten kanssa. LANTIONPOHJAN HYVÄ KUNTO VAIKUTTAA SUORAAN ELÄMÄNLAATUUN KOHOTTAVASTI!

Toimintahäiriöt ilmenevät erilaisina vaivoina esim. virtsankarkailuna levossa tai ponnistuksessa, ummetuksena, ulosteenkarkailuna tai ulostevaikeutena, seksuaalielämän häiriöinä mm. erektiovaikeutena tai yhdyntäkipuina. Erilaiset kiputilat sekä naisilla että miehillä ovat nykyään yleisiä,kenties paremmasta diagnosoinnista johtuen. Naisilla kipujen aiheuttajana on usein vulvodynia ja siihen joskus liittyvä vaginismus, miehillä prostatakipu mikä ilmenee kipuna esim. istuessa,virtsaamis- ja ulostamistoiminnoissa sekä ejakulaatiossa. Toimintahäiriö voi ilmetä eri-ikäisillä naisilla ja miehillä. Naisilla synnytykset ja hormonitasapainon vaihtelut saattavat vaikuttaa lantionpohjan toimintaan heikentävästi. Raskas fyysinen työ saattaa edistää häiriöiden ilmaantumista. Erilaiset sairaudet ja niihin käytettävä lääkitys vaikuttavat lantionpohjan toimintakykyyn (neurologiset sairaudet, diabetes, astma).

Tutkimus
Hyvän hoitokäytännön mukaista on käydä ensin lääkärin vastaanotolla esim. gynekologilla,urologilla tai omalla terveyskeskuslääkärillä jotka voivat antaa lähetteen fysioterapiaan. Näin voidaan tarkistaa limakalvojen kunto sekä mahdollinen lääkityksen tarve ennen fysioterapian aloittamista. Ilman lääkärin lähetettä voi kuitenkin varata ajan alkututkimukseen fysioterapeutille. Tällöin tutkimus ei ole kelakorvauksen piirissä. Perustutkimukseen kuuluu haastattelu missä kartoitetaan sairaus- ja oirehistoria, nykytilanne sekä haitta-aste arkielämässä. Apuna käytetään yhteneviä kyselylomakkeita K-S keskussairaalan kanssa. Tämä helpottaa yhteistyötä mikäli asiakas käy uropoliklinikalla tarkemmissa tutkimuksissa. EMG-tutkimuksilla selvitetään lantionpohjalihasten kuntoa, esim. lihasvoima, lepotila eli rentoustaso sekä spontaani aktivoituminen. Tutkimus tehdään joko vagina- tai anuselektrodin avulla. Manuaalinen tutkimus tehdään tarpeen vaatiessa, esim. kipupisteet, lihaskireydet, fascian kunto,lihasten oikeanlainen jännittyminen jne. Tutkimuksessa kartoitetaan myös wc-käyttäytyminen, kysellen ja mahdollisesti emg-tutkimuksen avulla. Tutkimuksen perusteella selvitetään ongelman laatu, tehdään hoitosuunnitelma, annetaan kotiharjoitteet sekä aloitetaan hoidot vastaanotolla.

Hoito
Hoitoon aina lääkärin lähetteellä! Mikäli hoidoissa ei käytetä sisäistä sähköterapiaa on mahdollista tulla hoitoon ilman lääkärin lähetettäkin mutta tällöin hoito ei kuulu kelakorvauksen piiriin. Lantionpohjaterapia eli uroterapia sisältää wc-tapojen harjaannuttamisen sekä rakkokoulutuksen, biofeedback-harjoittelun tietokoneen avulla, neuromusculaarisen eli hermo-lihas-tasolla vaikuttavan sähköärsytyksen ja kotiharjoittelun suunnittelun ja seurannan. Kipuasiakkailla hoitoon kuuluu kipualueiden käsittely manuaalisesti sekä apuvälineitä hyödyntäen, US-hoidot sekä sähköterapia. Ohjeistus kotiharjoitteluun sekä harjoittelun seuranta. Hoitojaksosta annetaan kirjallinen palaute asiakkaalle/lääkärille.

Neurologisten asiakkaiden kohdalla hoitosuunnitelma uroterapian osalta on kirjattava kuntoutussuunnitelmaan mikäli asiakas kuuluu kelakuntoutuksen piiriin. Näin se voidaan sisällyttää asiakkaan avofysioterapiaan ja on asiakkaalle maksutonta(sisältäen elektrodit ja hoitolaitteen lainauksen).

Käytössämme on EMG-laite sekä siihen yhdistettävä tietokone mikä mahdollistaa tehokkaan harjoittelun biofeedbackin avulla sekä auttaa samalla motorista oppimista ja lihasten toiminnan tuntemuksen lisääntymistä. Käytämme hoidoissa Neurotrack-sähköterapialaitteita joita myös vuokraamme asiakkaille kotiin hoitojakson ajaksi. Sisäiseen tutkimukseen ja hoitoon käytämme anuselektrodia sekä vaginaelektrodeja joita on muutamaa eri mallia. Pintahoitoihin käytämme tarraelektrodeja mitkä sisältyvät hoidon hintaan ja kotikoneen vuokraan.

Kysy lisää asiantuntijaltamme

Fysioterapeutti, Lantionpohjaterapeutti Tuija Lindberg